Vytváříme podpůrnou síť pro ukrajinskou mládež

Červnové radniční noviny Prahy 10 přináší náš článek “Rok s válkou ve streetworku”.
Válka už bohužel trvá déle než rok a v našich službách potkáváme poměrně dost mladých lidí z Ukrajiny, kteří čelí složitým problémům a chybí jim potřebná podpora.

Spojili jsme se tak s Integrační centrem Praha, které k nám vyslalo terénní pracovnici, jež nám pomáhá s mladými Ukrajinci a Ukrajinkami komunikovat.
Pravidelně se také setkáváme se zastupiteli a úředníky Prahy 10 a společně řešíme otázku, jak zkvalitnit podporu pro ukrajinskou mládež na tomto území.

Oceňujeme tak i iniciativu Česká asociace streetwork nabírající terénní pracovnice a pracovníky, kteří mohou nečesky mluvícím dětem a mladistvým zprostředkovat tolik potřebnou pomoc.

Vytváříme podpůrnou síť pro ukrajinskou mládež
Přesunout se na začátek