Inkluzivní akce s DDM Ulita za rok 2023

Beztíže je součástí Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, což poskytuje mnoho příležitostí pro propojování dětí a mladistvých s různých sociálních skupin. Děti z kroužků Ulity a služeb Beztíže se spolu mohou pravidelně setkávat v rámci sdílených prostorů, sportovních utkání a různorodých volnočasových aktivit, našich zábavně motivačních akcí a akcí celé Ulity. Společně také každý podzim vyrážíme na podzimní inkluzivní tábor.

Snažíme se vytvářet prostředí, které podporuje toleranci, respekt a vzájemnou solidaritu mezi dětmi pocházející z různého společenského prostředí. Prostředí, kde se děti a mládež může potkávat a poznávat bez rozdíIu věku, pohlaví, sociálního postavení, vyznání či barvy pleti. Interakce s vrstevníky z různých prostředí může přinést pocit přijetí, pomoci k rozvíjení pozitivních vztahů a získání nových přátelství mimo prostředí, ve kterém se děti a mládež obvykle pohybují. Učíme je vzájemné komunikaci a rozbíjíme možné rozdíly a stereotypy většinové společnosti.

Minulý rok se úspěšně uskutečnilo 8 různorodých inkluzivních akcí, do kterých se zapojily dětí, jak z DDM Ulita, tak děti navštěvující služby Beztíže. 

  • Návštěva laser game 
  • Fotbalový turnaj 
  • Úniková hra
  • Letní přátelská sportovní utkání
  • Parkour – street – workshop pro děti 
  • Podzimní tábor – Alenka v říši divů
  • Horor v Ulitě 
  • ULITA CUP 

Uspořádali jsme také dvě akce propojující rodiče:

  • Beseda komunikace s dětmi – nastavení hranic 
  • Beseda duševní zdraví pro veřejnost 

Zároveň dětem mladistvým z Beztíže nabízíme možnost zapojit se do velkých akcí pro veřejnost v DDM Ulita. Několik z nich tuto možnost využilo a brigádně nám v rámci těchto akcí vypomohlo. Tímto bychom jim rádi zpětně poděkovali za skvěle odvedenou práci!

Inkluzivní akce připravujeme i na tento rok. Již 1. 2. proběhne Noc domečků – den otevřených dveří celé Ulity, Beztíže a kliniky techniků. Chytáme také několik sportovních inkluzivních akcí, například 20.2. společné bruslení na Karlíně nebo 9.4. Bowling. Tradičně také proběhne podzimní inkluzivní tábor v době podzimních prázdnin.

Inkluzivní akce s DDM Ulita za rok 2023
Přesunout se na začátek