Závěr minulého roku v Beztíži

Podzim v Beztíži se nesl ve znamení participace a inkluzivních aktivit, v rámci nichž jsme se mimojiné spolu s kolegy z DDM Praha 3 vypravili na podzimní inkluzivní výjezdovku. Naplno se také rozjely psychoterapie, které Beztíže nově mladistvým bezplatně poskytuje, a na Čechově náměstí ve Vršovicích jsme uspořádali zábavně-motivační akci Vrshowice zatápí.  

V podzimních měsících jsme mladým lidem pomáhali s doučováním a doháněním školy, řešili s nimi jejich duševní pohodu a uspořádali několik preventivních programů na téma drog a závislosti. Podávali jsme ale například i jednu žádost na soud o posouzení svéprávnosti nebo řešili konflikty mezi mladistvými a správou dětského hřiště u Vinohradské vodárny. Od září také chodíme pravidelně na základmí školy ZŠ Solidarita a ZŠ Resslova na Praze 10 a 2, kde jsme k dispozici místnímu žactvu v rámci terénní sociální práce na školách. Na Praze 3 se nám podařilo navázat bližší kontakt s romskou komunitou, které se úzce dotýká postupně probíhající desegregace ZŠ Cimburkova. Části stávajícího žactva školy jsme vysvětlovali, jak bude celý proces probíhat, jak     se jich přímo dotkne či nedotkne a adresovali jsme jejich obavy a nejistoty. Jako jeden z aktérů, který se o desegregaci této školy dlouhodobě zasazoval, máme velkou radost z proměny, kterou nyní začíná procházet.

V průběhu podzimu již byly také v plném proudu psychoterapie, které v Beztíži nově poskytuje psychoterapeutka Barbora Kárníková. Bára dříve pracovala v našich službách, díky čemuž má bohaté zkušenosti s prací s naší cílovou skupinou. V současnosti terapeuticky pracuje s pěti mladými lidmi.   V závěru roku jsme pak v našich službách slavili Vánoce, pekli cukroví, rozdávali dárky z projektu Krabice od bot a snažili se vytvořit příjemný prostor pro společné trávení času zejména pro ty mladé lidi, pro které jsou svátky stresujícím a náročným obdobím.

Prostor, v němž žijeme, vnímáme odlišně. Jinak se v něm pohybujeme a všímáme si různých věcí. Právě snaha o přiblížení perspektivyněkoho jiného stála v jádru naší participativní výstavy, která zprostředkovávala, jak mladí lidé, kteří žijí či tráví značnou část svých dnína Praze 3 a zároveň navštěvují nízkoprahový Klub Beztíže, vnímají a prožívají své městské okolí. Výstava primárně vycházela z rozhovorů s těmito mladými lidmi a společným zamýšlením se nad tím, co pro nás Žižkov znamená a jak se nám zde žije. Vernisáže výstavy se zúčastnila jak jedna z aktérek rozhovorů, tak i Matouš Korbel z Ministerstva práce a sociálních věcí, který se zabývá participací dětí v klíčových oblastech jejich života. Výstavu si v online podobě můžete prohlédnou zde a v březnu bude k vidění v Café Nezisk.

V Beztíži usilujeme o to, aby participace byla běžnou součástí chodu našich služeb. V klubech pořádáme pravidelné parlamenty a mladistvé zapojujeme do organizace našich aktivit nebo výjezdů. Podporujeme je ale i v tom, aby ovlivňovali a zapojovali se do dění i mimo Beztíži. Například na Praze 10 jsme tento podzim zprostředkovali setkání Davida Kašpara, radního MČ, a mladistvých ze sportovního areálu Gutovka, kde se řešila podoba jeho obnovy a rekonstrukce.

Spolu s kolegy z DDM Praha 3 – Ulita pořádáme inkluzivní akce a propojujeme mladé lidi z různých zázemí. Každoročně organizujeme podzimní výjezdovku, na kterou jezdí děti z našich služeb a kroužků Ulity, letos se jich s námi na táborovou základnu ve Žloukovicích vypravilo celkem 24. Menší inkluzivní akce pořádáme ale i v průběhu celého roku, na což jsme se letos po několika letech krizového vypjetí mohli plně soustředit. Na podzim proběhla každý měsíc jedna inkluzivní volnočasová akce a mladí lidé z našich služeb se v průběhu celého roku zapojili do příprav několika velkých akcí DDM pro širokou veřejnost. Dvě talentované umělkyně z Beztíže na těchto akcích také vystoupily a jedna z nich se posléze zapojila do Ulití kapely, s níž zpívala  na adventním koncertě DDM v Atriu Žižkov.

Uspořádali jsme WS finanční gramotnosti, Vánoční výlet do Hamleys, diskuzi s centrem primární prevence Drop In, Vánoční setkání v jednotlivých službách, fotbálkové tréninky, workshop na téma kyberšikana, beseda s adiktologickou ambulancí pro mladistvé a dospělé Sananim…

A věnovali jsme se tvorbě strategického plánu Beztíže na následující tři roky a vize podoby našeho oddělení v roce 2030, komunikaci s médii ohledně rizikprodeje a nákupu drog přes telegram, zaučování interkulturních pracovníků, debatám o online sociální práci v rámci valné hromady České asociace streetwork…

Vždycky vím, že se na vás můžu obrátit, když to potřebuju.“

„Beztíže je perfektní, není co psát.“

Závěr minulého roku v Beztíži
Přesunout se na začátek