Novinky z Beztíže (květen – září 2020)
Víkendovka klienti Beztíže

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé období. PDF stahujte zde.

Beztíže mezi první a druhou vlnou

V druhé polovině března byly naše služby z nařízení vlády z důvodu pandemie COVID-19 pozastaveny. Zaměřili jsme se na práci online, byli jsme v kontaktu s 230 lidmi, na sociální sítě jsme přidali celkově přes 1000 příspěvků a připravili jsme 24 živých vysílání. Věnovali jsme se zejména informování o současné situaci, ale také například dnes aktuálnímu (ne)bezpečí na internetu. Zapojili jsme se také v jiných sociálních službách, v Pečovatelském centru Praha 7 jsme koordinovali pomoc, vypomáhali jsme v organizaci Naděje lidem bez domova nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči SOS Dětské vesničky ‒ Sluníčko Praha. Během května docházelo k obnovování služeb a od června již všechny fungovaly v běžném režimu. Od konce srpna jsme se postupně připravovali na druhou vlnu, tentokrát s příslibem MPSV, že sociální služby nepozastaví. Díky zkušenostem z jarní vlny a doporučením z MPSV jsme vypracovali metodiku, která nám pomáhá služby smysluplně poskytovat i v tomto náročném období. V současné době mají kluby omezenou kapacitu a ve všech našich programech jsou povinné roušky.

Pandemie a ohrožená mládež

Pandemická krize měla negativní dopad zejména na vzdělávání dětí a mládeže bez potřebného vybavení k distanční výuce či rodinné podpory. Zapojili jsme se do projektu České asociace streetwork Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie COVID-19. Mapovali jsme individuální potřeby, motivovali jsme jedince ke studiu, poskytovali jsme doučování a nabízeli zapůjčení techniky, zároveň jsme pro lepší koordinaci pomoci navázali spolupráci s řadou škol. Do projektu jsme zapojeni až do konce letošního roku. Důsledkem byly také zhoršené vztahy v rodině, růst domácího násilí nebo ztráta bydlení. Těžkostem mladých lidí jsme naslouchali, nabízeli podporu, diskutovali jsme o možnostech řešení a zprostředkovávali kontakt na návazné služby. Zaměřovali jsme se také osvětu, předávali ověřené informace o pandemii a distribuovali ochranné pomůcky. Všem činnostem se vzhledem k situaci věnujeme ještě v intenzivnější míře i nadále.

Klub Beztíže

Tradičním letním tématem jsou partnerské vztahy a jejich problémy. Mnoha mladým lidem chybí v těchto otázkách podpora a nemají žádné pozitivní vzory. Dotyčným jsme naslouchali, reflektovali prožívané city a problematizovali vztahové stereotypy. V otázkách sexu jsme se zaměřovali na prevenci, varovali jsme před nechráněným sexem a nabízeli prezervativy ve vlastních atraktivních preventivních obalech věnovaných pohlavním chorobám. U mládeže se dlouhodobě setkáváme s fascinací bojovými sporty, o boxové workshopy s Kubou z Vegan Fighter byl proto enormní zájem. Vliv bojových sportů je problematický, samy o sobě normalizují násilí a mohou legitimizovat agresi jako běžný způsob řešení konfliktů. Správně uchopená práce s nimi je ale skvělým nástrojem k vyhrazení násilí do oblasti sportu, posilování vzájemného respektu a férového přístupu.

Klub Beztíže²

Práci s tzv. role modelem ‒ jedincem působícím skrze životní cestu a dosažené postavení jako pozitivní vzor pro mladší generace ‒ považujeme za zásadní. Martin oslavil v červnu 19. narozeniny a přesáhl maximální věkovou hranici. Klub byl pro něj bodem, o který se mohl vždy opřít a který mu pomohl postavit se na vlastní nohy. Nabídl se proto, že by se i v budoucnu rád na činnosti klubu podílel. Pomohl s organizací fotbálkového turnaje a bude s námi spolupracovat i na dalších akcích. Vzhledem k dlouhým “koronavirovým” prázdninám byly velkým tématem letní brigády. Mládež má ale s jejich hledáním málo zkušeností a často ji první neúspěch od další snahy odradí, mladí Romové se navíc běžně setkávají s diskriminací a rasismem. Procesem jsme provázeli, vytvářeli životopisy, pomáhali jsme s nalezením ideální nabídky a asistovali v komunikaci se zaměstnavatelem. Máme radost, že několika jedincům se podařilo brigádu získat a vydělat si své první peníze.

Streetwork Beztíže na Praze 2, 3 a 10

Hřiště U Vinohradské vodárny vyhledávají nejen rodiny s dětmi, ale také skupinky ohrožené mládeže, pro něž je místní trampolína jedním z mála míst, kde mohou trávit svůj volný čas aktivně. Mezi oběma skupinami docházelo v květnu k častým konfliktům, kritickou situaci jsme proto řešili na setkání se zástupci MČ P2, OSPOD, městské policie a bezpečnostní agentury, nastavili jsme nová pravidla a dohodli se na pravidelném monitorování hřiště.

Koncem července jsme uspořádali akci Parkour na Vodárně. Účastníci si vyzkoušeli parkour s InMotion Academy a cirkusové umění s Cirqueonem. Zúčastnilo se přes 40 lidí, podařilo se propojit jinak odtažité sociální skupiny a hřiště se na jedno odpoledne stalo idylickým společným prostorem celé místní komunity. Na reportáž z akce se můžete podívat zde. Za peníze, které se vybraly na únorovém benefičním koncertu „Hand of Three“, jsme navíc jednomu parkouristovi koupili nové sportovní boty. (video zde)

Preventivním aktivitám se dlouhodobě věnujeme v parku Folimanka na Praze 2. Proběhla 3. série Mega Free basketbalu, tréninků zdarma ve spolupráci s USK Praha a MČ Praha 2, a od srpna až do konce září jsme spolu s lektory z Cirqueonu uspořádali 6 cirkusových workshopů. Aktivity nabídly alternativu k rizikovému chování, rozvíjely talenty a učily týmové spolupráci.

Okolí OC Atrium Flora na Praze 3 je oblíbeným místem mládeže i z dalších městských částí. Pravidelně jsme se zde setkávali s konzumací návykových látek a drobnou kriminalitou. Zaměřovali jsme se na prevenci rizikového chování a osobám v tíživé situaci jsme nabízeli pomocnou ruku. Poskytli jsme doprovod do drogové služby Sananim, dvojici obviněnou z krádeže jsme motivovali k zodpovědnému přístupu a asistovali u policejního výslechu.

Mezi vyloučené lokality rozhodně patří ubytovna Bydlo Malešice a ubytovna Nad Slávií na Praze 10. Pro místní mládež jsme uspořádali cirkusovéskejtové odpoledne a nabídli smysluplné sportovní vyžití, ke kterému nemá běžně přístup. V okolí ubytoven jsme také sbírali injekční materiál, na jeho výskyt i rizika s ním spojená jsme upozorňovali městskou policii a obnovili spolupráci s drogovou službu Drop In.

Dlouhodobě posilujeme spolupráci s OSPOD. V posledním období jsme s jeho zástupci v našich lokalitách opakovaně řešili zanedbávání péče a další obtížné rodinné situace. Věříme, že koordinace naší činnosti pomůže mnoha mladým lidem k zajištění jejich základních práv a umožní rychlou a citlivou pomoc.

Další aktivity Beztíže

Letošní resocializační pobyt pro děti v péči OSPOD MČ Praha 10 proběhl v srpnu v Mukařově. V září jsme pak ve spolupráci s NZDM Husita uspořádali víkendový pobyt ve Zbraslavicích. Hlavním cílem obou akcí byla prevence a omezování rizikového chování. Děti se také učily spolupracovat ve skupině a v rámci aktivit posilovaly sociální vazby. Akce finančně podpořil MHMP, MČ Praha 3 a MČ Praha 10.

V září jsme se zúčastnili sousedské akce Zažít město jinak na Nuselských schodech, Malešickém náměstí a v ulici Biskupcova. Veřejnosti jsme prezentovali naše služby, vysvětlovali jejich smysl a návštěvníkům jsme umožnili nahlédnout do naší každodenní práce a jejích výsledků.

Nadále spolupracujeme s Českou asociací streetwork, v září jsme se zapojili do tradičního Týdne nízkoprahů a stali jsme se součástí projektu Společně a odborně zaměřeného na rozvoj poskytovaných služeb.

Novinky z Beztíže (květen – září 2020)
Přesunout se na začátek