Podzimní výjezdová akce
Podzimní výjezdová akce 2020

Ve spolupráci Beztíže, specializovaného oddělení DDM Praha 3, a nízkoprahového klubu Husita proběhl od 4. do 9. září víkendový pobyt pro děti a mládež ve Zbraslavicích u Zruče nad Sázavou. Vedle dětí ze zmíněných organizací se akce zúčastnil ještě chlapec ze sdružení Meta o.p.s. pracujícího s mladými migranty. Díky účasti dětí z různého prostředí vznikl prostor k odbourávání sociálních a kulturních bariér, narušení zažitých stereotypů a v neposlední řadě navázání nových vztahů.

Cílem akce bylo zprostředkovat účastníkům rozvojové aktivity, učit je spolupracovat ve skupině, překonávat vlastní limity a zažít víkend zcela se vymykající jejich stereotypu.
V rámci programu jsme vedle řady socializačních a kooperativních her uspořádali celodenní výlet, water zorbing či střelbu ze vzduchovky, což byly pro řadu dětí zcela nové zážitky.

V rámci akce jsme museli překonat překážky, které souvisí s aktuální pandemickou situací, jako je nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy a poměrně striktní časy na dobu výdejů jídel. Téma pandemie jsme aktivně otevírali, normalizovali preventivní opatření, účastníkům jsme pomáhali se v situaci lépe orientovat a zároveň jsme jim dávali najevo, že  jsme s nimi „na jedné lodi“. 

Víkendový pobyt, který realizujeme již od roku 2009, byl financován městskou částí Praha 3 a Magistrátem hl. m. Prahy.

fotogalerie 

 

Podzimní výjezdová akce
Přesunout se na začátek