Novinky z Beztíže (leden – duben 2021)
Fotbal - Beztíže - leden 2021

Přinášíme souhrn činností a aktivit, kterým jsme se v Beztíži věnovali za uplynulé období. PDF stahujte zde.

Beztíže slaví 20 let

První třetina roku 2021 byla další zatěžkávací zkouškou nejen pro Beztíži, ale i pro celou společnost. Naše kluby i terénní program fungovaly i v třetí vlně v plném nasazení, ač za snížené kapacity a dodržování přísných hygienických opatření. Letošní jubileum, 20. narozeniny Beztíže, jsme oslavili alespoň virtuálně a uspořádali jsme živý stream s pravidelně účinkující hvězdou Janem Bendigem, který Beztíži popřál mnoho úspěchů do dalších let. Věnovali jsme se také dalšímu rozvoji organizace, v rámci projektu České asociace streetwork Společně a odborně inovujeme pracovní procesy a způsoby evaluace naší činnosti. Vítáme také nové tváře Beztíže, Anna posílila žižkovský klub a David terénní tým.

Život bez tíže v době pandemie

Pandemie nadále zasahovala především do vzdělávání. Mladí lidé, odstřiženi většinu posledního roku od živé výuky, ztrácejí motivaci k dalšímu studiu a potýkají se s množícími se studijními problémy. Mnoho z nich také nemá vyhovující podmínky a vybavení k distanční výuce. S nelehkou situací jsme pomáhali ve všech službách, věnovali jsme se doučování a motivovali jsme mladé lidi k aktivnímu přístupu navzdory těžkým podmínkám. Naše kluby také poskytovaly prostor k distanční výuce a několika jedincům jsme ke studiu vypůjčili notebook. Vedle těchto aktivit koordinujeme projekt doučování dětí a mládeže ze slabšího socioekonomického prostředí, do nějž je zapojeno přes 20 dobrovolníků. V rámci služeb a projektu jsme 27 mladým lidem poskytli přes 450 hodin doučování.

Věnovali jsme se také přímo otázkám pandemie a ochrany zdraví. Předávali jsme ověřené informace o koronaviru a platných vládních opatřeních a motivovali jsme mládež k dodržování pravidla 3R. Všem ohroženým skupinám, včetně lidí bez domova či obyvatel ubytoven, jsme navíc rozdávali roušky a dezinfekce. Z dlouhodobé izolace a omezení většiny aktivit narůstala v mladých lidech frustrace, která vedla ke zvýšené konzumaci návykových látek a k dalším rizikovým projevům. Poskytovali jsme prostor pro sdílení pocitů a věnovali se cestám, jak frustraci mírnit, naše služby také nabízely jako alternativu atraktivní a zároveň smysluplné aktivity.

Klub Beztíže na Žižkově

Jedním z témat tohoto období byly tradice a kultura. V našem případě převážně ta romská, jež je častým předmětem sporů a slouží jako třecí plocha mezi romskou a neromskou mládeží. Společně jsme poslouchali hudbu různých tradic a kultur, povídali si o ní a rozebírali její specifika. Probírali jsme další aspekty kultury, jako jsou subkultury a jejich projevy, bavili jsme se o multikulturalismu a jinakosti. Téma bylo pro mladé lidi atraktivní a podnětné. Díky debatám se dozvěděli spoustu nových informací o vlastní kultuře a dostali příležitost být hrdí na svůj původ i přes častý kontakt s negativními stereotypy.

Ve spolupráci s kolegy z DDM Ulita jsme zvelebili klubové prostory nástěnnými malbami ikonických rapperů a zpěvaček, kteří jsou pro mládež svým životním příběhem a hodnotami pozitivními vzory. Umělce si v diskusích vybírali samotní návštěvníci klubu, učili se tak nést za rozhodnutí vlastní zodpovědnost.

Klub Beztíže² v Nuslích

Téma sexuální identity a orientace je bezprostředně přítomné v životě každého z nás a mnoho nejen mladých lidí si klade otázku, kým vlastně jsou. V rámci tematického měsíce Duhový svět jsme navázali na loňské téma homofobie. Skrze rozhovory, aktivity a společné diskuse jsme objevovali “duhový” svět lidí, kteří se identifikují jako LGBT. Rozšiřovali jsme možnosti vidění světa jakožto nečernobílého a nediskriminujícího a předávali jsme jim nové pohledy. Symbolicky jsme se tomuto tématu věnovali také tvorbou duhových maleb.

S mládeží jsme se často bavili o jejich zkušenostech s hoaxy, podvodnými zprávami a tzv. fake news, které nyní ve velké míře kolují po internetu a zavádějícím či nepravdivým způsobem komentují dění během pandemie a další události. Jednou z nich byla například zpráva o červech v respirátorech. Diskutovali jsme spolu o důvodech, proč je tato zpráva nepravdivá, jak takové zprávy vznikají a jakým způsobem si lze ověřit jejich pravdivost.

Streetwork Beztíže

S větším sklonem k rizikovému chování jsme se běžně setkávali i v terénních službách, zaměřovali jsme se proto na prevenci a tzv. harm reduction, snižování škodlivých dopadů. Uživatelům marihuany jsme poskytovali uhlíkové filtry snižující obsah škodlivých látek a diskutovali s nimi o rizicích konzumace, v hojné míře jsme se věnovali také otázkám bezpečného sexu. Mladým lidem jsme poskytovali prezervativy a s využitím edukativních pomůcek jsme informovali o správném užívání, k čemuž jsme vytvořili také preventivní video sdílené na sociálních sítích.

Dlouhodobě pracujeme s mladými rodičkami. Jednu z dívek jsme podporovali během těhotenství i po narození dítěte, pomáhali jsme jí v komunikaci s OSPOD, asistovali jsme s hledáním sociálního bydlení a zprostředkovali jí potravinovou pomoc od komunitního centra Sousedský klub. Od porodu jí pravidelně předáváme oblečení pro miminko a zůstáváme nadále oporou.

Na Praze 10 se chystá uzavření jedné z ubytoven, na které je nicméně ubytována také řada rodin a nám známých dětí. Stali jsme se součástí mezioborové pracovní skupiny a společně hledali nejlepší řešení kritické situace. Rodiny jsme motivovali ke komunikaci s úřady a propojili je se sociálními pracovníky z Člověka v tísni. Díky rychlé reakci a aktivnímu přístupu městské části se podařilo najít rodinám i dalším obyvatelům sociální bydlení, pro řadu z nich to může být nový začátek a šance postavit se po letech na vlastní nohy.

Novinky z Beztíže (leden – duben 2021)
Přesunout se na začátek