Publikace pro MPSV
Metodika MPSV

Náš vedoucí Tomáš Klumpar se podílel na nové publikaci MPSV. Metodika si dává za cíl sumarizovat různorodé pohledy na prevenci, definovat a popsat metody práce preventivních služeb pro rodiny s dětmi. Zároveň pracovní tým vymezil optimální podobu preventivních služeb a ukázal možný potenciál ve vzájemné spolupráci jednotlivých aktérů. O Beztíži jako příkladu dobré praxe se můžete dočíst například na straně 31.

Publikace je ke stažení zde.

Publikace pro MPSV
Přesunout se na začátek