Přespávačka u Sázavy

Pracovníci z žižkovského Klubu vyrazili v druhé půlce srpna na stanování k Sázavě. Cílem výletu bylo dát mládeži prostor strávit společný čas mimo město způsobem, který je pro ně zajímavý a kde si mohou odpočinout od běžného fungování.

Výlet byl příležitostí vymanění se z těžkého rodinného prostředí, k prohloubení vztahů uvnitř party, odreagování se od běžných starostí, a možností ulevit si a odpočinout.

Impulzem byl rovněž zájem strávit čas s pracovníky a pracovnicemi Beztíže.

Podívejte se na fotky, jak se přespávačka u řeky povedla!

Přespávačka u Sázavy
Přesunout se na začátek