Dění za poslední 3 měsíce

Jaký byl podzim v Beztíži? Uspořádali jsme inkluzivní výjezdovku a jednu z našich velkých akcí – Vrshowice zatápí. Naše služby jsme představili žákům základních škol na Praze 2 a 10 a na Praze 3 jsme se zase angažovali v tématu alternativních nikotinových výrobků. Hlouběji jsme se ponořili do tématu duševního zdraví dětí a mladistvých a uspořádali několik menších akcí pro naši cílovou skupinu.

Podzim v Beztíži pravidelně startuje akcí Vrshowice zatápí. Letos se jí zúčastnilo téměř 200 lidí. O hudební program se postarala rapperka Sharlota doplněná Vandalem a DJ Charlotte. Před schody kostela sv. Václava na Čechově náměstí, kde akce proběhla, účastníci také vytvořili sochu z recyklovaných materiálů a mohli se zúčastnit preventivního workshopu zaměřeného na alternativní nikotinové výrobky. Mimo to je cílem akce hlavně propojit děti z naší cílové skupiny se širokou veřejností i mezi sebou. Propojování různých sociálních skupin bylo i hlavním mottem naší podzimní inkluzivní výjezdovky pro děti z našich služeb a kroužků Ulity, kterou jsme připravili společně s našimi pedagogickými kolegy. Podzimní tábor byl prostorem nejen pro nové zážitky, ale i nová přátelství. Po prvním dni už nikdo ani nevěděl, kdo je z Beztíže a kdo z Ulity, a část účastníků se záhy potkala na Halloweenské akci v Ulitě.

Na podzim v Beztíži proběhla celorepubliková valná hromada České asociace streetwork (naší zastřešující oborové organizace) a v rámci projektu EU nás navštívila delegace složená z lidí pracujících s mladistvými z celé Evropy. Uspořádali jsme také několik menších preventivních akcí pro naši cílovou skupinu – výlet na lasergame a do jumpparku, workshop finanční gramotnosti, upcyclingový workshop, besedy a diskuze s dobrovolníkem z USA a na konci roku tradiční oslavy Vánoc ve všech našich službách.

Beztíže a duševní zdraví

Příběh Nasti (15)

Nasťu známe již téměř rok, navštěvuje hlavně náš klub, zná se ale i s terénními pracovníky. Dlouhodobě s ní řešíme spoustu témat – jejího přísného a nedostupného otce, povinnosti spojené s péči o mladší sestru, přestup na střední školu, ale i běžné neshody s kamarády. Otevřela s námi i téma jejího duševního zdraví, hlavně jejích stupňujících se úzkostí a panických ataků. Doma v tomto tématu nenachází podporu, matka na ni nemá kvůli jiným povinnostem čas a otec její problémy zlehčuje. Pro Nasťu jsme tak začali hledat vhodnou psychoterapeutickou službu, kam by mohla docházet i bez doprovodu rodičů, což je práh, který nebyla sto překročit, kvůli jejich odmítavému postoji. V hledání jsme byli záhy úspěšní. Dnes Nasťu čeká již druhá návštěva terapeutického zařízení a službu si zatím pochvaluje.

Mladých lidí jako je Nasťa potkáváme mnoho. Jsou to lidé, kteří se potýkají s problémy s duševním zdravím a z různých důvodů nemohou najít podporu v tomto tématu v rámci jejich rodinného zázemí ať je to, protože rodiče jejich obtíže zlehčují, nebo se sami těžko vyznají v síti služeb psychologické a psychoterapeutické péče, či narazí na jejich přeplněnost. I pro kvalifikované sociální pracovníky je často oříšek najít vhodnou službu s volnou kapacitou, vzhledem k všeobecné nedostupnosti psychologické a terapeutické péče pro děti a mladistvé. Mladým lidem tak pomáháme odborné služby vyhledávat, doprovázíme je do nich a podporujeme je v celém procesu vypořádávání se se svými obtížemi.  

Téma duševního zdraví bylo stříbrnou linkou táhnoucí se naším podzimem, a to jak v příbězích konkrétních mladých lidí, jako je Nasťa, tak v rámci oborových diskuzí a našeho odborného rozvoje. Zúčastnili jsme se vzdělávacích kurzů zaměřených na duševní zdraví a jeho prevenci u dětí a mladistvých obecně. Dva z našich pracovníků také absolvovali různě obsáhlé kurzy krizové intervence. V novém roce se tématu plánujeme vzdělávání celého týmu a užší spolupráci s pedagogickými kolegy z Ulity. 

Kluby

Pracovníci a pracovnice našich klubů se v podzimních měsících soustředili na podporu v tématech rodinných vztahů a identity. Přičemž nuselský klub věnoval zvýšenou pozornost preventivní práci v oblasti užívání marihuany a alternativních nikotinových výrobků, ale i jiných rizikových jevů jako jsou například drobné krádeže. V žižkovském klubu byla zase velkým tématem duševní pohoda, emoce a pocity, ale i sebepoškozování. Pracovníci také začali s přípravou několika deváťáků k přijímacím zkouškám na střední školy.

Terénní programy

Terénní dvojice Prahy 10 v posledních měsících navázala kontakt s dvojicí mladých lidí bez domova, jimž pomohla se zajištěním bydlení a obstaráním osobních dokumentů. Věnovala se také práci v OC Eden a propojila se se ZŠ Solidarita, kde v prosinci představila svou službu v několika jejích třídách. Terénní tým Prahy 3 se nadále soustředil na práci s mladými lidmi trávícími čas v OC Flora a má za sebou schůzku s jeho bezpečnostním manažerem. Podařilo se jim navázat spolupráci s místní knihovnou, jejíchž prostorů teď budou moci využívat například pro doučování. Teréňačky z Prahy 2 se zase zapojily do dění v parku Folimanka, kde se seznámily s místní skateovou komunitou, spolu s níž začali řešit možnosti vylepšení parku. V kontaktní práci pak hlavně podporovaly mladé lidi v jejich psychických obtížích, nabízely jim bezpečný prostor pro sdílení a jistotu, že se na ně v době terénu mohou vždy obrátit. Dvojkový tým také uspořádal další společný terén s organizací Progressive, která pracuje s uživateli drog, a prezentoval své služby spolu s Nuselským klubem na ZŠ Resslově.

Mladí lidé o Beztíži:

„Díky za popovídání si o vztahu, přijde mi, že nemám s kým to řešit.“

„Rozumíte nám tady, umíte se vším poradit a nikomu nic neřeknete. Chápete nás.“

“Bez tebe (pracovnice) bych se na tu školu nedostal.”

Dění za poslední 3 měsíce
Přesunout se na začátek